Sửa máy giặt đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quang Khải

Sửa máy giặt đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quang Khải

Sửa máy giặt đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quang Khải